مقالات و پایان نامه ها

مضیق در اسناد بین المللی//پایان نامه درباره حقوق متهم

تفسیر مضیق در اسناد بین المللی این ضابطه مـعقول تـا سال‌های‌ پایانی‌ قرن بیستم در هیچ‌کدام از اسـناد مـربوط بـه حـقوق بـشر و حتی در قوانین اسـاسی و عـادی کشورها مورد تصریح واقع نشده است. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

در هم ریختن هویت/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

در هم ریختن بنیان خانواده از نظر روانشناسان[1]، خانواده کانون التیام و هویت بخشی است و این بدان معنا است که فرزندان و اعضای خانواده در این کانون امن زخم های خود را شفا می Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

شاخص اکوکمپ‌ها:/پایان نامه درباه بوم گردی

اکوکمپ‌ها، معیارها و شاخص‌های احداث در اصول اوليه توسعه پایدار گردشگری و همچنين از مفاهيم پایه ای اکوتوریسم آمده است که توسعه باید به گونه ای باشد که کمترین آسيب را به منابع موجود وارد Read more…

By 92, ago