مدیر مسئول کنترل عفونت

مدیر مسئول کنترل عفونت نقش مهمی در کیفیت خدمات و مراقبت های بهداشتی و درمانی بیمارستان دارد و محیط سالمی برای پرسنل شاغل در بیمارستان فراهم می نماید(Diaz ,2005) .

— مسئول بهداشت

مسئول بهداشت، مسئول اجرای روزانه، نظارت وارزیابی مدیریت مواد زائد بیمارستان از تولید، نگهداری، جمع آوری و حمل ونقل تا دفع نهایی آنها خواهد بود. او در جلسات کمیته مدیریت مواد زائد و کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی شرکت کرده و باید از آموزش کارکنان تحت امر خود مطمئن شود. آموزش و ارزیابی متداول ضمن خدمت کارکنان امور بهداشتی، توسط او اجرا خواهد شد. همچنین باید تحت هرشرایطی، کمک و همکاری لازم را با مسئول مدیریت پسماند بیمارستانی داشته باشد((Enkhtsetseg, 2007.

با توجه به نتايج و بحث هاي به عمل آمده مشخص شده است كه يكي از مشكلات مديريت پسماندهاي بيمارستاني، عدم وجود تشكيلات مدون در مجموعه بيمارستان مي باشد، لذا با توجه به تشكيلات مديريتی  كه در شكل ذیل آمده است پيشنهاد مي گردد كه تدابير مديريتی  برای  افزايش آگاهي پرسنل مرتبط و درگير در بیمارستان اتخاذ گردد تا در آينده بيمارستان ها منطبق با استانداردهاي جهاني شوند .(WHO, 1999)

11جنبه های  اقتصادی در مدیریت پسماند های بیمارستانی

برای مهار هزینه ها، کارکنان مرکز باید به طور خاص جدا سازی پسماند های بیمارستانی را آموزش ببینند. لذا تفکیک باید در منبع انجام شود تا ازدردسرهای پسماند­های بیمارستانی محافظت شوند. جداسازي صحيح مواد زائد مختلف منجر به تصفيه و دفع مناسب آنها مي­شود و جداسازي نامناسب يا غير اصولي باعث ايجاد خطراتي براي پرسنل، جامعه و افزايش هزينه­ها مي­شود كه روشی غير اقتصادي خواهدبود. متاسفانه اين مرحله از جداسازي كه مسئوليت آن بر عهده توليد كننده مواد زائد است، اكثراً به بخش بهداشتي پايين­تر محول مي­شود. با توجه به این که اكثر پزشكان به ميزان زيادي تحت شرايط اضطراري و فشار مي­باشند و آگاهي کمی نسبت به مقدار، حجم و نوع مواد زائد توليد شده وشيوه دفع آنها دارند، اين اشخاص به ندرت درباره عواقب مديريت غير اصولي مواد زائد و خطرات ناشي از آن فكر مي­نمايند. از آن جايي كه هزينه تصفيه و دفع مواد زائد خطرناك وعفوني عمومأ بيش از 10 برابر مواد زائد معمولي است، تأكيد بر مسأله تفكيك در مبدأ و تأثير آن در كاهش هزينه­هاي بيمارستان حائز اهميت مي باشد(موسوي ،1384).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)