تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )

1-11-2-خدمات:

عبارتست از کلیه فعالیت های اقتصادی غیر فعالیت های صنعتی و کشاورزی خدمات شامل : خدمات برتر ، خدمات پس از فروش ، خدمات ترویج کشاورزی ، خدمات راهنمائی و خدمات صنعتی که عبارتست از کارهای کنتراتی، تعمیرات جزیی ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات اداری و وسایل نقلیه و نصب و راه اندازی کالاهای تولید شده. (مدرسی ، 1384 ، ص 124)

بررسي تعريف زيربخش‌هاي مختلف خدمات در اقتصاد كشور, بحث در مورد سهم اين زيربخش‌ها در توليد و اشتغال كل كشور را آسانتر خواهد ساخت:‌

– گروه بازرگاني, رستوران و هتلداري

بازرگاني: ارزش توليد بخش بازرگاني به تفكيك دو زيربخش عمده‌فروشي و خرده‌فروشي برآورد مي‌شود. بنا به تعريف، عمده‌فروشي عبارتست از: ” فروش مجدد و بدون تغيير شكل كالا به شبكه توزيع به خرده‌فروشان, مصرف‌كنندگان صنعتي و تجاري, شركتها و مؤسسات دولتي و ساير عوامل توزيع و فروش“. ارزش توليد عمده‌فروشي يا به عبارتي سود ناخالص عمده‌فروشي از تفاوت فروش عمده فروش و خريد خرده فروش بدست مي‌آيد.

رستوران و هتلداري:

بخش رستوران در برگيرنده فعاليت كليه كارگاههايي است كه به امر فروش نوشابه و اغذيه آماده براي مصرف‌كننده نهايي اشتغال داشته باشند. همچنين هتلداري شامل خدمات هتلها, مسافرخانه‌ها,‌ اردوگاهها و تسهيلات جهانگردي و نيز خدمات تدارك اتاقهاي كرايه‌اي با تسهيلات لازم است كه در مقابل پرداخت وجه صورت مي‌گيرد.

حمل و نقل,‌ انبارداري و ارتباطات:

گروه حمل و نقل, انبارداري و ارتباطات كليه فعاليتهاي مربوط به جابجايي مسافر, كالا, نگهداري انبارها و سردخانه‌ها اعم از خصوصي و عمومي و فعاليت ارتباطات مربوط به پست, تلگراف, تلفن و مخابرات را شامل مي‌شود. محاسبات و برآوردهاي مربوط به اين گروه بطور كلي در پنج بخش حمل و نقل‌ زميني, دريايي,‌ هوايي و انبارداري و ارتباطات انجام مي‌شود. بخش ارتباطات, خدمات ارائه شده توسط مراكز ارتباطي نظير پست, تلگراف و تلفن و همچنين خدمات مربوط به مخابره و دريافت پيامهاي شخصي را شامل مي‌شود.

بخش انبارداري نيز خدمات مربوط به نگهداري كالا‌هاي مختلف در سردخانه‌ها و انبارهاي عمومي و اختصاصي را شامل مي‌شود.

خدمات مؤسسات مالي و پولي:

بنا به تعريف سيستم حسابهاي ملي سازمان ملل متحد خدمات مؤسسات مالي و پولي مشتمل برخدمات حاصل از فعاليت‌ بانكها, مؤسسات اعتباري غيربانكي, نظير شركتهاي پس‌انداز و وام, مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است. بر اين اساس فعاليت كليه مؤسسات و شركت‌هايي كه بگونه‌اي به امر واسطه‌گري مالي بين عرضه‌كنندگان وجوه و تقاضاكنندگان پول و سرمايه اشتغال دارند, در چارچوب اين تعريف قرار مي‌گيرد. در نظام حسابهاي ملي ايران گروه خدمات مؤسسات مالي و پولي از دو بخش عمده بانكداري و بيمه‌گري تشكيل شده است. در نظام حسابهاي ملي ايران عمليات بانكي شامل فعاليت كليه بانكها اعم از بانكهاي مركزي, بانكهاي تجاري و بانكهاي تخصصي مي‌باشند. بخش بيمه‌گري نيز شامل فعاليت كليه شركت‌هاي بيمه و نمايندگي‌هاي شركتها و آژانس‌هاي بيمه در زمينه انواع متداول بيمه مي‌باشد و محاسبات مربوط به آن همچون محاسبات بخش بانكداري از دو روش توليد و درآمد صورت مي‌گيرد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)