محرومیت هیجانی و رفتاری عجیب و غریب شاخه تیپ A

در شاخه A سه اختلال شخصیت وجود دارد:پارانوئید-اسکنروئید-اسکیذوتایپال

مشخصه وضعیت روانی بیمار شاخه A عبارت است از:

محرومیت هیجانی ،فقدان گرمی،صمیمیت،رفتاری عجیب و غریب و غیر عادی.چنین بیماری در طول مصاحبه خودش شروع به محبت نمی کند.سسرداست و گاهی طعنه آمیز برخورد می کند و حتی احساساتش را از نوع شما مخفی می کند صرف نظر از تکنیکی که به کار می برید و نوع سوالاتی که مطرح می کنید بیمار علاقه دارد که با بله و نه جواب بدهد.مجبور کردن وی به اینکه خودش محبت کند مشکل است و مصاحبه پیش نمی رود و هرگز احساس نکنید که واقعا به او نزدیک شده اید و ارتباط برقرار کرده اید.

فرآیند مصاحبه برحسب نوع اختلال شخصیت متفاوت می گردد لیکن در تمام موارد فقدان رابطه را تجربه می کنید اگر این نقص را بررسی و تجربه و تحلیل نمایید در می یابید که مقصر،سردی بیمار است.موضوع مصاحبه خود را به همین منبا قرار دهید که آیا بیمار این خصیصه را در تمام طول عمر خویش نشان داده و همین موضوع باعث انزوای اجتماعی شده یا نه.

پس از رد اختلالات محور یک ماند اسکیزورنیا و اختلال هذیانی،انتخابهای تشخیص خود را به یک اختلال شخصیت محدود کنید.

سنخ A و سلامتی

فاکتورریسک:در مقایسه با الگوی رفتاری سنخB ،افراد سنخ A نشانه های جسمانی و خستگی کمتری را از خود بروز می دهند.ولی آنها حداقل 2 برابر بیشتر به امراض قلبی از 50 سالگی دچار می شوند.به همین علت است که افراد سنخA به عنوان فاکتورریسک برای بیماران قلبی –عروقی محسوب می شوند.

در زمینه دسلامتی و بهداشت عمومی فاکتورریسک مجموعه ای از خصوصیات است که زمانی که به یک گروه نمونه از یک جمعیت ارائه می شود به فرد این اجازه را می دهد که بهتر از شانس و تصادف،در صد معینی از گروه را پیش بینی کند که باعث رشد و توسعه یک بیماری یا اختلال در زمانهای بعدی می گردد.

استعمال زیاد سیگار به عنوان یک مثال از یک فاکتور یا عامل ریسک در افزایش احتمال ابتلا به سرطان ریه شناخته شده است.

ارزیابی رفتار سنخ A

به منظور تحقیق در سنخ A،محقق باید از روش های معتبر استفاده کند برای این منظور می تواند از یکی از هر روش مشاهده یا مصاحبه استفاده کند.روش مصاحبه گرچه وقت گیر است و احتیاج به مصاحبه کننده ماهر و تعلیم دیده دارد ولی بیش از پرسشنامه معتبر و قابل اطمینان است در مصاحبه ساخت دار(روزن مین 1978) به این مساله اشاره شده است.در این نوع مصاحبه آزمودنی که مورد مصاحبه قرار میگیرد وادار می شود که در یک تعادل رو در رو و تمایلات قطبی خود را اگر چه چنین تمایلاتی وجود داشته باشد بروز دهد با این که مصاحبه از تعدادی سوالات تشکیل شده است اما مصاحبه کننده بیشتر به نحوه جواب دادن مصاحبه شونده علاقه مند است.تا به جواب هایی که او می دهد.برای گرفتن پاسخ از سنخ A،مصاحبه کننده باید با تامل و آهستگی سوالاتی را مطرح کند که جواب بدیهی و روشن دارد.

برای مثال:

این سوال را بیان کند که مصاحبه شونده در چه سالی متولد شده است مصاحبه کننده باید سالی را که مصاحبه شونده می گوید تکرار کرده و به آرامی بگوید که حالا شما چند ساله….اجازه بدهید ببینیم.

در این لحظه یک فرد از سنخ A بابی صبری تمام صحبت مصاحبه کننده را قطع کرده و با سرعت سن خود را بیان می کند.

قبل از اینکه مصاحبه کننده فرصت تمام کردن سوال خود را داشته باشد در ادامه صحبت مصاحبه کننده بایستی نسبت به صحبت و درستی جواب مصاحبه شونده شک کرده و بگوید (شما مطمئن هستید که پاسخ شما درست است) در این جا مصاحبه کننده با یک عکس العمل تند و عصبانی یک فرد پاسخ A مواجه می شود چرا که آنها دوست ندارند مورد شک و تردید قرار بگیرند.مصاحبه ای که خوب اجرا شده باشد باید به طور کامل ثبت و ضبط شود تا در آینده بتوان آن را تجزیه و تحلیل و نمره گذاری کرد.

بنابراین  باید به کیفیت الگوی پاسخ ها و شیوه پاسخ گویی توجه شود،مثلا نحوه پاسخگویی به سوالاتی از قبیل “اگر شما مجبور شوید که در یک صف طولانی برای مدت درازی انتظار بکشید چه کار می کنید؟” چگونه خواهد بود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی