راهبرد[1] در مقابل خلاقیت سازنده[2]

سومین رفتار ارتباطی که گیب معرفی نموده است و جو ارتباطی ضعیفی خلق می کند راهبرد است. اصطلاح دقیق تر برای توصیف این نوع رفتار دستکاری[3] یا مداخله است. دستکاری توضیح می دهد چرا اغلب مردم از همکارانی که با آنها بصورت دوستانه با همسالان خود کار می کنند و به رئیس خود کمک می کنند تنفر دارند (هاکر و ویلموت،2001 ). یکی از مطمئن ترین روش ها برای قراردادن مردم در موضع دفاعی تلاش برای کنترل آنان است. هیچ کسی دوست ندارد بعنوان یک آلت دست یا یک کودک شیرخوار تحت کنترل باشد، و حتی کنترلی که به خوبی صورت بگیرد احساسات بدی را ایجاد می کند. خلاقیت سازنده عنوانی است که گیب در مقابل راهبرد از آن استفاده نموده است. اصطلاح بهتری برای آن درستکاری[4] است. با وجود این عنوان گمراه کننده، در ارتباط از نوع خلاقیت سازنده نیازمند این نیست که به زودی ایده ای را به تو ارائه نماید. شما نیازمند طراحی جمله بندی دقیق پیام هستید بطوریکه بتوانید منظورتان را بطور واضح بیان کنید. چیزی که مهم است صداقت و درستکاری است. یک پیام ساده ممکن است همیشه آنچه را که می خواهید نرساند، اما در دراز مدت احتمالاً در ایجاد جو ارتباطی مثبت مفید خواهد بود.

مقایسه گفتگو و مباحثه

مردم همیشه اختلافاتی خواهند داشت. شیوه ای که آنها آنرا اداره می کنند جو ارتباطی را ایجاد و منعکس می کند. فهرستی که در ادامه می آید انواع بسیار متفاوت ارتباطی را که با عناوین گفتگو و مباحثه مشخص می شود آورده است. همانگونه که آنها را بررسی می کنید، توجه کنید که در گفتگو ، حتی اگر در ظاهر عدم توافق وجود داشته باشد، شخص دیگر تأیید می شود، در حالیکه در مباحثه اساساً عدم تأیید وجود دارد.

 • گفتگو مشارکتی است: دو یا چند نفر برای رسیدن به یک ادراک جمعی کار می کنند.
 • مباحثه مقابله ای است: دو طرف مخالف یکدیگرند و سعی می کنند ثابت کنند طرف دیگر در اشتباه است.
 • در گفتگو ، هدف یافتن زمینه های مشترک است.
 • در مباحثه، هدف برنده شدن است.
 • گفتگو دیدگاه شرکت کنندگان را بسط داده و احتمالاً تغییر می دهد.
 • مباحثه برای اثبات نقطه نظر شرکت کنندگان است.
 • گفتگو جهت آشکارسازی مفروضات برای ارزیابی مجدد است.
 • در مباحثه مفروضه ها حقیقت در نظر گرفته می شوند.
 • گفتگو باعث درون نگری درباره وضعیت می شود.
 • مباحثه کنندگان از موقعیت دیگران انتقاد می کنند.
 • گفتگو احتمال رسیدن به یک راه حل بهتر را نسبت به راه حل های اولیه باز می گذارد.
 • در مباحثه افراد از موقعیت خود بعنوان بهترین دفاع می کنند و موقعیت دیگران را نادیده می گیرند.
 • گفتگو شامل توجه واقعی به دیگر اشخاص است و سعی در بیگانه سازی و یا صدمه زدن به دیگران جستجو نمی شود.
 • مباحثه شامل محدود سازی موقعیت دیگران بدون تمرکز بر احساسات یا روابط دیگران صورت می گیرد و غالباً موقعیت دیگران تحقیر شده و یا قبیح شمره می شود.

2-2-13-1 -4 خنثی بودن[5] در مقابل همدلانه بودن[6]

گیب اصطلاح خنثی بودن را برای توصیف چهارمین نوع رفتار که حالت دفاعی را بر می انگیزد بکار برده است. اصطلاح توصیفی آن بی تفاوتی خواهد بود. یک نگرش خنثی غیرتصدیقی است  زیرا عدم توجه را برای رفاه و شادکامی دیگران انتقال می دهد و بطور تلویحی بیان می کند که دیگران برای تو خیلی مهم نیستند. اثرات مخرب خنثی بودن زمانی که شما به اغلب کارکنان در سازمانهای بزرگ یا تشکیلات غیر شخصی نگاه می کنید آشکار می شود ، آنها بیان می کنند” آنها فکر می کنند ما بجای انسان شماره هستیم”، “من احساس می کنم مانند یک رایانه هستم و انسان نیستم”. این دو عبارت رایج منعکس کننده آن است که راه بی تفاوتی را در پیش گرفته اند.

همدلی رویکردی است که دیگران را تأیید می کند. همدلی داشتن به معنای پذیرش احساسات دیگران، قراردادن خود بجای دیگران است. این به معنای آن نیست که شما باید با آن شخص موافق باشید. گیب بر اهمیت پیام های غیر کلامی در ارتباط همدلانه تأکید می کند. وی دریافت که بیان چهره ای و بدنی توجه اغلب برای مخاطب مهمتر از کلمات بکار رفته است.

2-2-13-1 -5 برتری[7] در مقابل تساوی[8]

برتری پنجمین نوع ارتباطی که جو دفاعی ایجاد می کند برتری است. زمانیکه به نظر می رسد که مردم اعتقاد دارند بهتر از ما هستند، پاسخ دفاعی محتمل خواهد بود. ما اغلب با مردمی ملاقات می کنیم که از نظر دانش یا استعداد از ما برتر هستند. اما تجارب شما به شما خواهد گفت که لازم نیست این مردم نگرش برتری طلبانه خود را به شما نشان دهند. گیب دریافت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد افراد زیادی که مهارتها و استعدادهای ممتازی دارند می توانند نگرش تساوی را به دیگران انتقال دهند. چنین افرادی زمانیکه ارتباط برقرار می کنند، اگر چه ممکن است در برخی حوزه های استعداد بیشتری داشته باشند

[1] – Strategy

[2] – Spontaneity

[3] – manipulation

[4] – honesty

[5] – Neutrality

[6] – Empathy

[7] – Superiority

[8] – Equality

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در  زوجین دارای رضامندی و عدم رضامندی از ازدواج