مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان

محقق متغیرهای تحقیق
مالهاترا[1] و همکاران

(2007)

متغیر تصنعی،کل دارایی ها،خالص دارایی ها به کل بدهی ها،سرمایه در گردش به فروش،فروش به خالص دارایی ها،
گری،میکوویک و  راگیاتاثان[2]

(2006)

کل سرمایه/بدهی های بلندمدت،ک سرمایه/کل بدهی،دفعات پوشش بهره توسط سود قبل از بهره و مالیات،کل بدهی/خالص وجوه نقد،بازده سرمایه و سود به فروش
هوریگن

(1966)

وجوه نقد عملیاتی به کل بدهی،وجوه نقد در گردش عملیاتی به کل بدهی،نسیت بازده سرمایه،حاشیه عملیاتی،اهرم بدهی های بلند مدت و اهرم کل بدهی ها
حسین میرزایی

(1390)

نسبت کل بدهی/کل دارایی،نسبت بدهی های بلندمدت/کل داراییها،نسبت جاری،دفعات پوشش بهره توسط سود قبل از بهره و مالیات،سرمایه در گردش خالص به کل دارایی ها،حاشیه سود، وجوه نقد به کل بدهی
محمود آبادي،حميد

غيوري مقدم،علي

(1389)

شاخص های کیفی،نسبت آنی، نسبت جاری، نسبت نقدی، دوره وصول مطالبات، گردش موجودی کالا، نسبت بدهی
دکتر عباس عرب مازار و پونه روئین تن

(1385)

حاشیه سود خالص، نسبت آنی، دوره وصول مطالبات، نسبت نقدی، بازده دارایی،نسبت بدهی، نسبت نقدی،شاخص های کیفی
دکتر رضا تهرانی و میرفیض فلاح شمس

(1384)

نسبت جاری،بازده سرمایه گذاریها،سودانباشته به کل دارایی ها،گردش کل داراییها،نسبت بدهی و متغیرهای کیفی

منبع : یافته های پژوهشگر

اعتبارسنجی مشتريان (خوش حساب، بدحساب) متغيرهايي است كه در اعطای تسهيلات و سرمايه گذاري در شركت‌ها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با توجه به گرايش سيستم بانكداري به سمت خصوصي سازي و توسعه روز افزون موسسات مالي در سطح كشور اين پژوهش مي‌تواند در سطح وسيعي از سوي آنها به كار گرفته شود. اين بانك‌ها مي‌توانند مدل نهايي پژوهش را در تخصيص اعتبار به مشتريان به كار گيرند. ساختار مدل از جمله مهمترين نتايج تحقيق است كه مي‌تواند به عنوان الگويي براي طراحي مدل‌هاي مشابه باشد.

در حال حاضر بخش عمده ای از بانک های کشور در ساختار سازمانی خود فاقد واحد مدیریت ریسک بوده و در صورت وجود این واحد اقدام جدی برای کنترل و اداره کردن ریسک انجام     نداده اند. نکته قابل تعمق در این رابطه این است که، عدم شناسایی اطلاعات موجود، پراکندگی اطلاعات، تعداد پایگاه های داده ها و بانک های اطلاعاتی، عدم ارتباط این پایگاه ها با هم و… ، که بطوریکه منتج به عدم کشف دانش و رابطه مورد نظر در این زمینه شده است. با توجه به مراتب فوق چنانچه بتوان مدیران و کارشناسان ذیربط را در مؤسسات مالی و بانک ها با مفاهیم و مدل های    داده کاوی آشنا نمود بخش عظیمی از این مشکل مرتفع گردیده و همانگونه که از بخش های مختلف این تحقیق مشخص گردیده است فرآیند اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی کاملاً با فرآیند       داده کاوی تطابق داشته و می توان از علوم ذیربط و مدل های مربوطه پس از پاکسازی و خلاصه- سازی داده ها جهت سنجش اعتبار مشتریان بهره گرفت.

 

[1] Malhotra

[2] Gary , Mirkovic , Ragunathan

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی