مصرف انرژی و سوخت

صنایع غذایی 4.9 درصد از کل مصرف برق صنعت و 7.83 درصد از کل مصرف سوخت در صنعت را به خود اختصاص می دهد.

صنایع غذایی یکی از صنایع عمده مصرف کننده سوخت می باشد. در این صنعت سالیانه بیش از 1.5 میلیون متر مکعب معادل نفت کوره سوخت فسیلی مصرف می شود. 9.76 درصد انرژی مصرفی در این صنعت را نفت گاز، 29.22 درصد را گاز طبیعی و 60.95 درصد مابقی را سوخت نفت کوره تامین می نماید. این مقدار ناشی از 3 درصد نفت سفید، 18 درصد گازوئیل، 5 درصد گاز طبیعی، 2 درصد گاز مایع، 15 درصد بنزین، 4 درصد نفت سیاه، 23 درصد زغال سنگ و 2 درصد زغال چوب مصرفی از کل مصرف صنایع است(فاطمی امین و مرتضایی، 1392).

از سال 11384 تا 1389 صنایع غذایی به طور متوسط 5.8 درصد از برق مصرفی کل صنعت را به خود اختصاص داده و در بین مقایسه با سایر صنایع پس از فلزات اساسی، سایر محصولات کانی غیر فلزی و مواد و محصولات شیمیایی در رتبه چهارم مصرف قرار دارد.

آلودگی آب در اثر صنایع غذایی

در حالي كه تاكنون در خصوص ميزان آلودگي آب در ايران اظهارنظرهاي مختلفي ارائه شده است، بانك جهاني در جديدترين گزارش خود از افزايش ٤٠ درصدي آلودگي آب در ايران خبر داد. برپايه اين گزارش بانك جهاني اعلام كرد: سهم صنايع در انتشار مواد آلوده كننده در آب هاي ايران در سال ٢٠٠9 به ترتيب، صنايع غذا و نوشيدني ٨/٤٣ درصد، صنايع توليد فلزات اوليه ٢/١٧، صنايع نساجي، ٥/١٢، صنايع مواد شيميايي، ٨/١٠، كاغذ و خمير ١/٧، صنايع چوب ٨/٠ صنايع سنگ و سراميك و شيشه ٦/٠ و ساير صنايع ٢/٧ درصد بوده است.( gsim.blogfa.com)

 

 

2-12-3- بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی صنایع غذایی و نوشیدنی با ارزش 97 میلیون دلار، 85 درصد بازار بسته بندی را به خود اختصاص داده است. بسته بندی صنایع دارویی با ارزش 11 میلیارد دلار و بسته بندی سایر محصولات با ارزش 6 میلیارد دلار قرار دارند (علیزاد ،1391).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)