مزایای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM):

حفظ مشتري در شركت هاي كوچك با توجه به منابع محدودشان از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. علاوه بر اين ، مشتري ناراضي باعث آسيب به بازار سازمان مي شود ، زيرا آن ها به رقابت لطمه مي زنند و مشتريان ديگر را نيز به اين امر متقاعد مي كنند كه از مبادله با سازمان پرهيز كنند. بنابراين هيچ جاي شگفتي نيست كه مديريت ارتباط با مشتري موضوع مهمي در مباحث دنياي كسب و كار باشد

به طور كلي آندره  مزاياي كسب و كار مديريت ارتباط با مشتري را به صورت زير بر شمرده است كه مي تواند به عنوان چارچوب كلي تر مورد توجه قرار گيرد:

 

  • جمع آوري و يكپارچه نمودن اطلاعات در مورد مشتري
  • توسعه و حفظ پايگاه مشتري شركت
  • توسعه روابط نزديك با مشتري
  • تامين مزيت رقابتي پايدار
  • پشتيباني فعاليت هاي فروش موثر از طريق مديريت بهتر فرايند فروش
  • افزايش سودآوري به خاطر فروش بيشتر
  • دريافت خدمات ثابت و كارا بدون توجه به كانال براي مشتري

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)