راحت طلبی و تنبلی اجتماعی 

یکی از اصلی ترین علل روانی ارتکاب سرقت، این فرایند روحی است. فرد علاقه­ای به تلاش و کوشش نداشته و دلش می­خواهد با یک قدم از ابتدای خانه خود تا انتهای هدف رسیده و بدون تلاش و زحمت صاحب رفاهیات اجتماعی شود.

در جرایم کلاسیک گاه مجرم برای حصول و موفقیت در ارتکاب جرم باید مسیری دشوار طی کند تا در نهایت بتواند مالی دریافت کند یا خسارتی به دیگری وارد آورد. حجم این مال به دست آمده یا خسارت وارده از یک حدی فراتر نمی رود. اما در جرم کامپیوتری به دلیل سهولت ارتکاب جرم و حجم زیاد موضوعات، سرعت عملکرد کامپیوتر، عدم نیاز به تخصص یا تخصص بالا، عدم نیاز حضور فیزیکی مرتکب در محل همگی موجب گردیده تا به سود بیشتری دست یابد و گاه به چندین هزار برابر جرایم معمولی برسد.[1]

-1-1-4-5- خودنمایی

 برخی از افراد برای نمایش خلاقیت و هوش خود دست به سرقت رایانه­ای می­زنند و به این وسیله با ایفای چنین نقشی نیاز به تعلق خاطر گروهی خود را برآورده می­کنند.

افرادی که به قصد تفنن و خودنمایی مرتکب سرقت رایانه­ای می­شوند ارتکاب این جرایم از آنجایی که منعکس کننده معایب سیستم ها و نحوه نفوذپذیری به شبکه و سیستم های کامپیوتری است، لذا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه امنیتی مفید است.

افراد بسیاری برای گذراندن وقت و سرگرمی ارتباطات گسترده­ای در فضای های اینترنتی برقرار می­کنند غافل از آن که یک ارتباط به ظاهر ساده و پیش پا افتاده می­تواند کوچکترین اطلاعات فردی و شخصی افراد را در اختیار مجرمین بگذارد. امروزه اطلاعات مهمی راجع به اشخاص و مشاغل به صورت الکترونیکی ایجاد، ذخیره، پردازش و مبادله می­شود که باید امنیت اطلاعات کاملاً حفظ شود. این اطلاعات می تواند بستر مناسبی برای این دسته از مجرمین باشد.

 

4-1-2:عوامل جرم­زای اجتماعی                          

 

ماهیت فضای سایبر ماهیتی فرافیزیکی و غیر ملموس است و به طور کلی متفاوت با ماهیت فضای سنتی. در واقع پدید آورندگان شبکه، مخصوصاً آن را با چنین ماهیتی پدید آورده اند. طبیعت این جرایم و سوء استفاده­های مرتکب شده در این دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است و امنیت ناکافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن این فرصت در اختیار سارقان قرار می­دهد، نگران کننده ترین جنبه فضای سایبر انتقال سریع اطلاعات در آن می­باشد، مثلا در لحظه کوتاهی قسمتی از اطلاعاتی که می­تواند به طور بالقوه مورد سوءاستفاده قرار گیرد، کشف می­شود.[2] در دنیای واقعی دزدی از بانک کاملاً مشخص است چرا که بعد از سرقت در خزانه بانک پولی موجود نیست. ولی در تکنولوژی کامپیوتری یک خزانه می­تواند بدون هیچ علامتی خالی شود.

با توجه به این توضیحات محیط تاثیر گذار در سرقت سایبری را می­توان به دو محیط فیزیکی و مجازی تقسیم کرد، که هر کدام با توجه به ویژگی­های خود موثر در سرقت سایبری هستند.

.[1]  عقبری آ ، 1377، جرایم کامپیوتری، جلوه ای نوین از بزهکاری ، پایان نامه دانشگاه تهران، ص 89.

 

.[2]  طاهری جبلی م، 1372، جرم و کامپیوتر، مجله حقوقی و قضایی، دادگستری شماره77، ص 58.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری